1) PROVINCIAL LEVEL

The top-level administrative division in China is the Provincial level. China consists of 34 provincial-level administrative regions:

23 Provinces:

Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, plus one claimed province, Taiwan.

5 Autonomous Regions:

Guangxi (Zhuang Autonomous Region), Nei Menggu (Inner Mongolia Autonomous region), Xizang (Tibet Autonomous Region), Ningxia (Hui Autonomous Region), Xinjiang (Uyghur Autonomous Region) and 2 special administrative regions (Hong Kong, Macau).

4 Centrally-Administered Municipalities:

Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing.

24 Special Administrative Regions: Hong Kong, Macau.

1) PROVINCIAL LEVEL

The top-level administrative division in China is the Provincial level. China consists of 34 provincial-level administrative regions:

23 Provinces:

Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, plus one claimed province, Taiwan.

5 Autonomous Regions:

Guangxi (Zhuang Autonomous Region), Nei Menggu (Inner Mongolia Autonomous Region), Xizang (Tibet Autonomous Region), Ningxia (Hui Autonomous Region), Xinjiang (Uyghur Autonomous Region).

4 Centrally-Administered Municipalities:

Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing.

2 Special Administrative Regions:

Hong Kong, Macau.


Powered by SmugMug Owner Log In