A Beijing resident contemplates the goldfish in a Ritan Gongyuan lake. (Dongcheng Qu, Beijing Shi, CN - 10/19/18, 2:43:00 PM)

A Beijing resident contemplates the goldfish in a Ritan Gongyuan lake. (Dongcheng Qu, Beijing Shi, CN - 10/19/18, 2:43:00 PM)

Powered by SmugMug Owner Log In